Havenmeester :
+31(0)162-683309
Home
Drimmelen, 1 april 2014

Beste leden,

In de Algemene Ledenvergadering van 13 maart is u meegedeeld dat met ingang van 1 april de
ligplaatsen van de WSV-Drimmelen verhuurd zullen worden door Jachthaven Biesbosch (JB), dit
is u al eerder kenbaar gemaakt.

Inmiddels is de administratie van de ligplaatshouders overgedragen aan JB zodat zij kontakt met
u op kunnen nemen. Het is verstandig dat dit initiatief ook van u uitgaat richting JB.

Over de indeling van de steigers A t/m H is al eerder kontakt opgenomen voor zover het
wijzigingen betreft. De indeling van deze steigers zijn achter het raam van het havenkantoor te
zien. Het havenkantoor is met ingang van 1 april gesloten en niet meer per telefoon bereikbaar.
Deze indeling zal dit seizoen door JB gerespecteerd worden, voor de volgende jaren is daar geen
vaste afspraak met de wsv gemaakt, die zal individueel gemaakt (moeten) worden.

In de Algemene Ledenvergadering van 28 maart is het besluit genomen het clubgebouw aan
Jachthaven Biesbosch te 'verkopen' om daarmee onze schulden te kunnen saneren.
Het daarmee samenhangende aanbod om het gebouw terug te huren is door de ALV afgewezen,
daar een globale exploitatie opzet voor de komende periode direct al een negatief saldo liet
zien en dat risico kunnen we als vereniging niet lopen. Het is bovendien onduidelijk hoeveel
leden de vereniging in de nieuwe constellatie zal kunnen behouden, waarmee met
exploitatietekort nog verder zal toenemen.

Per 1 april is het clubgebouw in principe overgedragen aan JB met dien verstande dat nog twee
weken de gelegenheid is het gebouw te ontruimen. Dit laatste gaat ook die leden aan die nog
persoonlijke eigendommen in het clubhuis hebben. Hen wordt aangeraden even een mailtje te
sturen om te overleggen op welke wijze en tijdstip e.e.a. kan worden afgehaald.
Vanaf 1 april 2014 zijn we dus een vereniging zonder clubhuis en zien we elkaar vooral op het
steiger.

Als laatste agendapunt op de ALV van 28 maart is voorgesteld om op een later tijdstip te
vergaderen hoe we als clubhuisloze vereniging verder gaan. Onderstaande voorstellen zijn
daartoe besproken:

1. De WSV gaat door in afgeslankte vorm en richt zich in de toekomst uitsluitend op verenigingsactiviteiten, zoals het organiseren van tourtochten, de organisatie van de HH Race, BBQʼs, zeil- en motorboot activiteiten, organiseren van cursussen en workshops, het blijven onderhouden van de website en het uitgeven, misschien digitaal, van de Brulboei.

2. De WSV Drimmelen wordt geliquideerd en houdt op te bestaan. Tegelijkertijd wordt onderzocht bij de huidige leden of er behoefte bestaat aan het oprichten van een nieuwe vereniging. Deze vereniging begint met een schoon blazoen en heeft niets meer te maken met de sores van de oude vereniging. Er komen dan ook geen lijken meer uit de kast en juridisch bestaan er absoluut geen banden meer met JB. De nieuwe vereniging kan zich uitsluitend richten op verenigingsactiviteiten.

3. De WSV Drimmelen gaat besprekingen aan om te komen tot een fusie met WSV de Biesbosch of WSV de Amer.

4. De WSV houdt op te bestaan en leden kunnen zich individueel aanmelden bij de twee nog resterende verenigingen. Er worden verder geen acties meer ondernomen om te komen tot enige voortzetting van de
vereniging.

Nadat de formaliteiten rondom de overdracht van het clubgebouw is afgerond zal er pas weer
gelegenheid zijn over dit onderwerp te vergaderen.
De snelheid van contributiebetaling zal een eerste indicatie zijn van de behoefte van de leden
aan voortzetting van de vereniging op deze wijze.
Per mail zal daartoe te zijner tijd door of namens het bestuur een uitnodiging verzonden
worden.

Alle contacten met de vereniging gaan nog slechts via de mailadressen (zie Brulboei).

Home
Agenda
Zeil Evenementen
Reglementen
Tarieven
Getij
Formulieren
Veel gestelde vragen
Contactformulier
Bestuur WSV-Drimmelen.
Havencommissie
Bar activiteiten
Activiteitencommissie
Zeilcommissie
Communicatiecommissie & Redactie
ICT Commissie
kanotochten
koken, biljarten en meer
Foto's Mosselavond 2012
Foto's Viswedstrijd Aakvlaai 2011
Foto's Den Bosch 2011
Foto's HHMR 2011
Foto's Voetbalfinale NL-SP 2010
Foto's Jeugddag 03-07-2011
Foto's bloemschikken
BHV cursus 2013
BBQ 2013
foto's mosselavond 2013
Adres
De Brulboei
Voor de jeugd

Hans Horrevoets Memorial Race

Stuur email naar Havenmeester
Webmail
DigiMarina

Website created by :